Caminant

“Walking man: se hace camino al andar” es una alegoria al pas del temps i un tribut als inicis del cinematògraf. Un caminant infinit, estació rera estació basat en 12 imatges (12 mesos de l’any) que composen, com en un zoòtrop, el caminar d’un personatge digital que intuim.

“Walking man: se hace camino al andar” es una alegoria al pas del temps i un tribut als inicis del cinematògraf. Un caminant infinit, estació rera estació basat en 12 imatges (12 mesos de l’any) que composen, com en un zoòtrop, el caminar d’un personatge digital que intuim.

Está programat per a la façana digital de Medialab Prado a Madrid, de 15 metres d’ample. És un sketch generatiu basat en Processing.js. Es va mostrar com a part del programa d’activitats d’AfterArco 2013.

Desenvolupat a: Etc Inventions.
Dates de desenvolupament: 1 dia
Dates de l’esdeveniment: 13.02.2013 – 17.02.2013
Tasques: idea i programació.