Gaudí Experiència

Gaudí Experiència s’endinsa en l’univers creatiu del geni de l’arquitectura Modernista i descobreix què hi ha al darrera del seu innovador llenguatge arquitectònic.

Els murs interactius
Gaudí Experiència compta amb tres murs interactius -un de 6×1,5 metres i dos de 3,80 x1,5 metres- que funcionen com a grans tauletes tàctils permetent la interactivitat de diversos usuaris. Cada un d’aquests murs està format per diverses pantalles d’alta resolució i un marc òptic que permet la navegació de forma tàctil. El contingut, que inclou totes les obres de Gaudí, s’estructura entorn a la seva biografia la seva obra arquitectònica, peces de decoració i mobiliari i els seus projectes no construïts. Tota la informació s’acompanya d’imatges d’època i actuals, l’usuari pot distribuir-ho a la pantalla a la seva conveniència, modificant-ne la posició i la mida.

Client: Gaudí Experiència.
Desenvolupat a: Ping Pong Technologies.
Dates de desenvolupament: juny – novembre 2012
Dates de funcionament: juliol 2012 – actualment
Tasques: desenvolupament de programari.
Fotos: Gaudí Experiència.