Gaudí Experiència

Gaudí Experiència és un espai expositiu audiovisual que utilitza tecnologia d’última generació per intentar entendre el cervell d’un home que semblava crear amb ordinadors… quan aquests encara no s’havien inventat!

Gaudí Experiència s’endinsa en l’univers creatiu del geni de l’arquitectura Modernista i descobreix què hi ha al darrera del seu innovador llenguatge arquitectònic.

Els murs interactius
Gaudí Experiència compta amb tres murs interactius -un de 6×1,5 metres i dos de 3,80 x1,5 metres- que funcionen com a grans tauletes tàctils permetent la interactivitat de diversos usuaris. Cada un d’aquests murs està format per diverses pantalles d’alta resolució i un marc òptic que permet la navegació de forma tàctil. El contingut, que inclou totes les obres de Gaudí, s’estructura entorn a la seva biografia la seva obra arquitectònica, peces de decoració i mobiliari i els seus projectes no construïts. Tota la informació s’acompanya d’imatges d’època i actuals, l’usuari pot distribuir-ho a la pantalla a la seva conveniència, modificant-ne la posició i la mida.

Client: Gaudí Experiència.
Desenvolupat a: Ping Pong Technologies.
Dates de desenvolupament: juny – novembre 2012
Dates de funcionament: juliol 2012 – actualment
Tasques: desenvolupament de programari.
Fotos: Gaudí Experiència.