ofxDmxSuidi

Un addon per a Openframeworks que permet usar la llibreria de Nicolaudie per a usar les seves interfĂ­cies usb-dmx.

ofxDmxSuidi codi

Desenvolupat a: Etc Inventions.
Dates de desenvolupament: 1.04.2013 – 15.04.2013
Fotos: Anna Carreras