Social matrix

An emergent social behaviours visualization.
Matriu Social dibuixa i ens permet descobrir comportaments col·lectius que sorgeixen de senzilles decisions individuals.

matriu_social_2

L’ús creixent de la tecnologia i la societat digital influencia les nostres decisions? O l’accés a la informació i les dades ens fa més lliures per a prendre-les? Matriu Social reflexiona sobre com l’ús creixent de tecnologia influencia les nostres decisions, mostra i visualitza comportaments col·lectius emergents. Petites unitats de llum prenen decisions individuals senzilles i creen imatges globals que dibuixen i evidencien certs comportaments socials. Veient-ho sorgeixen noves preguntes: les nostres decisions individuals provoquen comportaments col·lectius a nivell de comunitat i/o de ciutat allunyats del que imaginem? Matriu Social ens permet observar i descobrir a nivell macroscòpic els comportaments col·lectius que s’esdevenen a partir de les decisions individuals. Ens convida a conèixer-nos millor com a societat i ens invita a la reflexió individual i conjunta. Matriu Social mostra tres animacions generatives basades en 3 models: el joc de la vida, el model sociològic de Schelling i el model del votant. Aquests 3 models son un conjunt de regles de comportament social individual molt senzilles que generen i dibuixen comportaments emergents a gran escala (segregació, guetos, desplaçaments, supervivència, influència d’opinions, etc.). Matriu Social visualitza aquests comportaments globals i la seva evolució constant.

matriu_social_3

Per al mobile world congres la ciutat de Barcelona combina art, tecnologia i innovació per entendre l’impacte de la transformació digital. L’edició 2017 exposa 10 creacions artístiques amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a la ciutadania mitjançant creacions inspirades en la transformació digital de la societat i la ciutat.

Les 10 peces dels 10 aristes mostren la visió de cada autor sobre la digitalització i l’impacte de la tecnologia en diferents àmbits de la societat. Les propostes es nodreixen de diferents disciplines artístiques (lletres, videoart, cinema, pintura, escultura, música, fotografia, art urbà, etc.) i estaran exposades en equipaments i entitats dels 10 districtes de la ciutat.

schelling_collage

Model de Schelling
Hi ha dos tipus de ciutadans a la graella: els blancs i els negres. Cada ciutadà té 8 veïns: a dalt, a baix, a l’esquerra, a la dreta i a les seves diagonals. Inicialment, 450 blancs i 450 negres trien a l’atzar un lloc on viure. A cada iteració, 20 ciutadans valoren si viuen contents segons les següents regles:

1. Un ciutadà amb 3 o més veïns del seu mateix color està content.
2. Un ciutadà amb 5 o més de 5 veïns de l’altre color està descontent i tria a l’atzar un altre lloc on viure.

Aquestes dues regles bàsiques evidencien la forma com es generen, a llarg termini, illes urbanes i altres estructures de segregació.

votant_collage

Model del votant
Cada individu de la graella vota Sí o vota No. Cada individu té 4 veïns: a dalt, a baix, a l’esquerra i a la dreta. A cada iteració 20 votants a l’atzar reflexionen sobre el seu vot segons les següents regles:
1. Un votant amb tots els veïns que opinen com ell, manté el vot
2. Un votant amb tots els veïns d’opinió contrària, canvia el vot
3. Un votant amb 3 o 4 veïns d’igual opinió a la pròpia és poc problable que canviï el vot
4. Un votant amb 2 veïns d’opinió contrària i 2 veïns d’igual opinió és força probable que canviï el vot

Aquestes quatre regles bàsiques esquematitzen influències i dibuixen la manera com es conforma la nostra opinió.

game_of_life_collage

Joc de la Vida
Cada cèl·lula de la graella està viva o morta. Cada cèl.lula té 4 veïnes: a dalt, a baix, a l’esquerra i a la dreta. Inicialment, les cèl·lules estan distribuïdes a l’atzar dins del cos de la matriu. A cada iteració, el cicle de vida de totes les cèl·lules es revisa segons les següents regles:

1. Una cèl·lula morta amb 3 veïns vius, neix
2. Una cèl·lula viva amb menys de 2 veïns vius, mor
3. Una cèl·lula viva amb 2 o 3 veïns vius, sobreviu
4. Una cèl·lula viva amb més de 3 veïns vius, mor

Aquestes quatre regles bàsiques representen les condicions de reproducció, mort per malnutrició, existència sostenible i mort per sobrepoblació.

mobile_art_week
matriu_social5

code:
https://github.com/acarreras/MatriuSocial
models && info:
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_vida
https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_process_%28mathematics%29#Voter_model
https://www.math.utah.edu/~rbutler/votermodel/index.html
https://services.math.duke.edu/~rtd/survey/survc5.html
http://nifty.stanford.edu/2014/mccown-schelling-model-segregation
led matrix:
https://www.adafruit.com/products/2276
https://learn.adafruit.com/32×16-32×32-rgb-led-matrix/connecting-using-a-proto-shield
https://learn.adafruit.com/32×16-32×32-rgb-led-matrix/test-example-code

UP